Flirt przez Internet

Dobry flirt jest samonapędzającym się zjawiskiem, ale mimo wszystko warto kierować się określonymi zasadami, by jego internetowe wydanie dawało nam realnie szansę na przekształcenie się znajomości w coś więcej.

Żeby flirt był przyjemny, a są osoby, które bez codziennej dawki nie mogą funkcjonować, konieczne jest w miarę szybkie poznanie osoby po drugiej stronie. Chodzi oczywiście o poznanie pobieżne możliwe przez Internet, ponieważ nie będziemy mieli możliwości skorzystania z języka ciała, z komunikacji niewerbalnej będącej często przynajmniej połową flirtu. Z drugiej strony, ten fakt zrzuca z nas wiele ograniczeń i pozwala na przykład na znacznie swobodniejszą autokreację. Nie wolno jednak za daleko odchodzić od rzeczywistości.

Najważniejsze jest to, by nie oszukiwać odnośnie naszych podstawowych charakterystyk, nie publikować czyjegoś zdjęcia i nie kłamać w kwestii wieku czy zawodu.

Zarzucanie drugiej osoby faktami o nas jest równie złym pomysłem. Nadmierna wylewność przynosi odwrotny efekt.

Warto popracować nad umiejętnością zadawania pytań. Kiedy to ona mówi, odczuwa zainteresowanie z naszej strony.

Pamiętajmy też, że spieszyć należy się powoli, ponieważ flirt jest grą, w której trzeba poczuć też trochę niedosytu.

Add a Comment