Dane statystyczne dotyczące osób emigrujących z Polski w celach zarobkowych wyraźnie pokazują, że znakomita większość emigrantów to osoby w wieku rozrodczym, czyli pomiędzy dwudziestym, a trzydziestym dziewiątym rokiem