Kiedy wyjeżdżamy do innego kraju, siłą rzeczy jesteśmy „wyjmowani” z naszego kręgu przyjaciół i znajomych. Jest to nieprzyjemne uczucie zwłaszcza wtedy, kiedy pojechaliśmy tylko my sami bez nikogo